Zdravotní dokumenty

PRA A


DKK 1/1 (HD B)


DKL 0/0 (ED A)


EU A

Oftalmologické vyšetření- prosté (Gonio fee)

OCD negativní