EU-Ektopický ureter (vyústění močovodů)

(ektopie = uložené nebo jsoucí mimo obvyklé místo)

 Je to tedy vrozená vývojová anomálie vývodních močových cest, projevující se vyústěním močovodů na nesprávném místě. To znamená, že namísto vyústění močovodů do močového měchýře dochází k vyústění močovodů např. v hrdle močového měchýře nebo přímo do močové trubice. U psů může docházet k vyústění močovodů do chámovodu či prostaty a u fen do dělohy nebo do pochvy.

Psi s ektopickými močovody trpí většinou neustálým ukapávání moči. Tento samovolný únik moči se označuje inkontinencí. K inkontinenci dochází, když je vyústění umístěno až za uzavíracím mechanismem močového měchýře anebo močové trubice, tím pádem už vědomě nelze zabránit úniku moči. U fen dochází k nekontrolovanému úniku moči zpravidla již ve štěněčím věku, avšak nejpozději ve věku kolem 1,5 roku. Psi s ektopickými močovody jsou ve štěněčím věku bez příznaků, protože u psů funguje větší část močové trubice jako uzavírací zařízení (svěrač) močového měchýře. S přibývajícím věkem nebo po kastraci ztrácí však uzavírací zařízení sílu, proto jsou psi inkontinentní často teprve po kastraci nebo v pokročilém věku. Část psů s ektopickými močovody má navíc vedle vrozeného nesprávného vyústění močového měchýře současně vrozenou slabost uzavíracího mechanismu močového měchýře, která vede rovněž k inkontinenci.
Ektopické močovody však nezpůsobují pouze jen inkontinenci, usnadňují vznik zánětů močového měchýře a ledvinových pánviček. Navíc často dochází k poruchám odtoku moči, protože moč nemůže jako obvykle odtékat do sběrného orgánu - močového měchýře, ale je vedena do jiných struktur, které se mohou méně dobře roztahovat. Tato porucha odtoku moči může vést k nahromadění moči v močovém měchýři a ledvinách, a v důsledku toho se rozšiřují močovody a ledviny (dilatovaný ureter, hydronefróza).
Adekvátně průběhu nesprávně vyústěných močovodů se rozlišují dvě různé formy ektopie močovodů: extramurální (mimo stěnu) a intramurální (ve stěně). 
Extramurální znamená, že močovod probíhá kompletně mimo močovod dál dozadu:

Obr.1: Extramurálně probíhající močovod ústící do močového měchýře mimo trigonum. 
Zdroj: Fabienne Nicole Bitterli: "Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund", Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.

Intramurální ektopické močovody kontaktují sice močový měchýř na správném místě, močovod se však neotevírá v měchýři, ale probíhá stěnou měchýře dále dozadu a otevírá se až v močové trubici:

Obr.2: Intramurálně probíhající močovod ústící mimo močového měchýře. 
Zdroj: Fabienne Nicole Bitterli: "Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund", Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.

A pro srovnání obrázek správně vyústěných močovodů:

Obr.3: Normální fyziologické vyústění močovodů v trigonum.
Zdroj: Fabienne Nicole Bitterli: "Prävalenz und klinische Relevanz ektopischer Ureteren beim Entlebucher und Appenzeller Sennenhund", Inaugural-Dissertation, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, 2011.

Léčba ektopických močovodů je pouze chirurgická.
Aktuální stav ektopie močovodů u entlebušského salašnického psa na základě údajů Veterinární university v Curychu, která vede v této oblasti výzkum zaměřený na prevenci, léčbu a zjištění genetických příčin tohoto onemocnění.

ESP  

          EU A

        EU B

        EU C  

 

  počet   

 výskyt   

počet 

 výskyt

  počet

  výskyt

psi

       66

  19%

 185

  54%

    91

27%

feny  

     149

  41%

 176

  48%

    41

11%

celkem

     215

  30%

 361    

  51% 

  132

19%
zdroj: Zuchtwertschätzung für ektopische Ureteren, Prof. Dr. G. Dolf + Dr. C. Schelling Vetsuisse-Fakultät Universität

Bern und Zürich,v podkladu Rassetreffen der Entlebucher Sennenhunde 3. srpen 2013, Burscheid


Klasifikace:

EU A - normální korektní vyústění. Oba močovody ústí do močového měchýře v trigonu, který je uzavírán svalovým

svěračem.

Za fyziologické vyústění se u ESP považuje vzdálenost ústí močovodu do močového měchýře v rozmezí 1,3-3,5 cm od

močové trubice.

Zvíře je pak z hlediska EU naprosto fyziologicky zdravé, tj. nebudou se u něj vyskytovat:

  • dědičně podmíněné problémy s ledvinami 
  • častější infekční nemoci močových cest
  • inkontinence, tj. moč nebude samovolně ukapávat


Ektopické - typ EU B a typ EU C

  • EU B - jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře, bez klinických symptomů
  • EU C - jeden nebo dva močovody ústí do krčku močového měchýře s klinickými symptomy ektopie,
  •                 a nebo ustí mimo močový měchýř

                  - klinické symptomy jsou u typu C velmi pravděpodobné.

Kastrace by se u psů s ektopickými močovody typu EU B a EU C měla provádět pouze při medicínských indikacích

(např. tumory varlat), protože kastrace zvyšuje pravděpodobnost inkontinence, tedy samovolného ukapávání moči.


 Pro chov se v Německu, Rakousku, Nizozemsku a Švýcarsku uplatňují tyto zásady:

  • Jedinci s nálezem EU-C - vyřazeni všude z chovu
  • Jedinci s nálezem EU-B by měli být spářeni přednostně s EU-A, pokud je povoleno spáření EU-B s EU-B,
  • pak musí být povinně vyšetřeny močovody u všech štěňat z vrhu do věku 12 měsíců!


A jak jsme na tom my:

Bailey of Freedom Love- EU A