PRA-prcd

Onemocnění PRA (progresivní retinální atrofie) je dědičné onemocnění, které se projevuje degenerací oční sítnice. Pozdní forma PRA, označovaná PRA-prcd (progressive rod cone degeneration), je jednou z mnoha forem defektů sítnice. Je mnoho typů PRA, ale jen PRA-prcd lze geneticky identifikovat. Prvními příznaky nemoci bývá šeroslepost a zhoršující se periferní vidění,projevuje se nejčastěji mezi 4. a 5. rokem života psa. V poslední fázi dochází k šedému zákalu čočky a úplné ztrátě zraku. 

Trocha genetiky

Onemocnění lze klinicky rozpoznat, ale klinická diagnóza PRA-prcd je poměrně složitá. Spolehlivou metodou diagnózy je genetický test. Výsledek testu umožňuje rozdělit psy do tří skupin:

PRA A (Normal/Clear) - celoživotně zdravý, není genetický přenašeč

PRA B (Carrier) - celoživotně zdravý, je genetický přenašeč

PRA C (Affected) - postižený pes, je přenašeč, u tohoto jedince onemocnění v průběhu života zcela jistě propukne, vyřazují se s chovu


Co se týče dědičnosti potomků:

- Jeden rodič PRA A + druhý rodič PRA A = všechna štěňata zdravá

- Jeden rodič PRA A + druhý rodič PRA B = všechna štěňata zdravá, ale půlka  

   z nich jsou genetičtí přenašeči          

- Jeden rodič PRA A + druhý rodič PRA C = všechna štěňata zdravá,ale všichni      

   jsou genetiční přenašeči

- Oba rodiče PRA B = 25% štěňat PRA A, 50% PRA B, 25 % PRA C = čtvrtina

   štěňat v průběhu života oslepne

- Jeden rodič PRA B + druhý rodič PRA C = polovina štěňat v průběhu života      

   oslepnou

- Oba rodiče PRA C = všechna štěňata v průběhu života oslepnou


Jediná prevence proti tomuto onemocnění je provedení genetických testů (OPTIGEN, LABOKLIN) obou rodičů a dodržení pravidla krytí jedinců, kteří chorobu na své potomky nepřenesou.


A jak jsme na tom my:

Bailey of Freedom Love- PRA A(Clear)